Sửa mục blog flatsome – tăng chữ trên blogspot flatsome

Sửa mục blog flatsome – tăng chữ trên blogspot flatsome :

Flatsome: blog_posts.php (inc/shortcodes/blog_posts.php)

 

https://docs.google.com/document/d/1ZEiKp7YIibB1NU1qkVIrfgMmQS3uTBva-XddGf9YAD8/edit?usp=sharing

5/5 - (100 bình chọn)