Hướng dẫn thu gọn nội dung chi tiết sản phẩm cho Flatsome – levantoan

Bài này sẽ giúp các bạn thu gọn nội dung chi tiết sản phẩm cho theme Flatsome. Ví dụ nội dung chi tiết quá dài mà bạn muốn hạn chế lại để khi người dung muốn xem thêm thì click xem thêm còn không thì để gọn lại cho web nó gọn hơn. Kết quả sẽ được như hình

Chú ý: 

 1. CHỈ làm việc với Theme Flatsome
 2. Với cách này bạn chỉ cần gán code vào functions.php của theme là được. Nhưng nếu bạn nào không thích gán vào functions.php thì có thể tách css và js ra để vào các file tương ứng cũng được nhé.

Code thu gọn nội dung chi tiết sản phẩm

Copy và paste đoạn code sau vào cuối file functions.php của theme flatsome của bạn đang kích hoạt là được.

/*
* Author: Le Van Toan - https://levantoan.com
*/
add_action('wp_footer','devvn_readmore_flatsome');
function devvn_readmore_flatsome(){
  ?>
  <style>
    .single-product div#tab-description {
      overflow: hidden;
      position: relative;
    }
    .single-product .tab-panels div#tab-description.panel:not(.active) {
      height: 0 !important;
    }
    .devvn_readmore_flatsome {
      text-align: center;
      cursor: pointer;
      position: absolute;
      z-index: 9999;
      bottom: 0;
      width: 100%;
      background: #fff;
    }
    .devvn_readmore_flatsome:before {
      height: 55px;
      margin-top: -45px;
      content: -webkit-gradient(linear,0% 100%,0% 0%,from(#fff),color-stop(.2,#fff),to(rgba(255,255,255,0)));
      display: block;
    }
    .devvn_readmore_flatsome a {
      color: #318A00;
      display: block;
    }
    .devvn_readmore_flatsome a:after {
      content: '';
      width: 0;
      right: 0;
      border-top: 6px solid #318A00;
      border-left: 6px solid transparent;
      border-right: 6px solid transparent;
      display: inline-block;
      vertical-align: middle;
      margin: -2px 0 0 5px;
    }
  </style>
  <script>
    (function($){
      $(document).ready(function(){
        $(window).load(function(){
          if($('.single-product div#tab-description').length > 0){
            var wrap = $('.single-product div#tab-description');
            var current_height = wrap.height();
            var your_height = 300;
            if(current_height > your_height){
              wrap.css('height', your_height+'px');
              wrap.append(function(){
                return '<div class="devvn_readmore_flatsome"><a title="Xem thêm" href="javascript:void(0);">Xem thêm</a></div>';
              });
              $('body').on('click','.devvn_readmore_flatsome', function(){
                wrap.removeAttr('style');
                $('body .devvn_readmore_flatsome').remove();
              });
            }
          }
        });
      })
    })(jQuery)
  </script>
  <?php
}

 

Các bạn chú ý tại dòng 53 có giá trị là 300. Đó chính là chiều dài của khung nội dung. Nếu muốn khung nội dung dài hay ngắn thì hãy chỉnh sửa thông số đó cho phù hợp nhé.

Code thu gọn nội dung phần mô tả của danh mục  sản phẩm

Các bạn có thể thu gọn phần mô tả của danh mục sản phẩm trên flatsome theme bằng đoạn code sau. Chỉ cần copy vào dán đoạn code này vào file functions.php của theme đang active là được nha (Flatsome)

/*
 * Thêm nút Xem thêm vào phần mô tả của danh mục sản phẩm
 * Author: Le Van Toan - https://levantoan.com
*/
add_action('wp_footer','devvn_readmore_taxonomy_flatsome');
function devvn_readmore_taxonomy_flatsome(){
  if(is_woocommerce() && is_tax('product_cat')):
  ?>
  <style>
    .tax-product_cat.woocommerce .shop-container .term-description {
      overflow: hidden;
      position: relative;
      margin-bottom: 20px;
    }
    .devvn_readmore_taxonomy_flatsome {
      text-align: center;
      cursor: pointer;
      position: absolute;
      z-index: 9999;
      bottom: 0;
      width: 100%;
      background: #fff;
    }
    .devvn_readmore_taxonomy_flatsome:before {
      height: 55px;
      margin-top: -45px;
      content: -webkit-gradient(linear,0% 100%,0% 0%,from(#fff),color-stop(.2,#fff),to(rgba(255,255,255,0)));
      display: block;
    }
    .devvn_readmore_taxonomy_flatsome a {
      color: #318A00;
      display: block;
    }
    .devvn_readmore_taxonomy_flatsome a:after {
      content: '';
      width: 0;
      right: 0;
      border-top: 6px solid #318A00;
      border-left: 6px solid transparent;
      border-right: 6px solid transparent;
      display: inline-block;
      vertical-align: middle;
      margin: -2px 0 0 5px;
    }
  </style>
  <script>
    (function($){
      $(document).ready(function(){
        $(window).load(function(){
          if($('.tax-product_cat.woocommerce .shop-container .term-description').length > 0){
            var wrap = $('.tax-product_cat.woocommerce .shop-container .term-description');
            var current_height = wrap.height();
            var your_height = 300;
            if(current_height > your_height){
              wrap.css('height', your_height+'px');
              wrap.append(function(){
                return '<div class="devvn_readmore_taxonomy_flatsome"><a title="Xem thêm" href="javascript:void(0);">Xem thêm</a></div>';
              });
              $('body').on('click','.devvn_readmore_taxonomy_flatsome', function(){
                wrap.removeAttr('style');
                $('body .devvn_readmore_taxonomy_flatsome').remove();
              });
            }
          }
        });
      })
    })(jQuery)
  </script>
  <?php
  endif;
}

 

Tại dòng 53 có giá trị là 300, đây là chiều cao của khung mô tả sản phẩm. Hãy thay đổi giá trị đó cho phù hợp.

Nếu làm thành công hay không thì cũng để lại comment nha các bạn.

Chúc các bạn thành công^^

5/5 - (100 bình chọn)