Việt hóa woocommerce 3.x – Bản dịch woocommerce 3.x wordpress – file ngôn ngữ tiếng việt wordpress

Việt hóa woocommerce 3.x – Bản dịch woocommerce 3.x wordpress

Đây là bản dịch có sự kết hợp giữa mình và google translate toolkit.

Do đó nếu có từ nào không vừa ý, các bạn dùng plugin Loco translate  để chỉnh sửa nhé

Cách sử dụng:

  • Download về
  • Giải nén
  • Upload 2 file woocommerce.po và woocommerce.mo lên thư mục /wp-content/languages/plugins
    (nếu có sẵn file thì cứ ghi đè lên)

Link Tải : https://drive.google.com/drive/folders/0B7CWjhPFdLO8SFFKQ18xZHhKRVU?usp=sharing

 

5/5 - (100 bình chọn)