Thẻ IFRAME trong HTML – Nhúng trang web khác vào web của mình

Thẻ IFRAME trong HTML là thẻ dùng để nhúng 1 trang web, 1 tài liệu nào đó vào trang web hiện tại. Nó giống như 1 cái khung mà tại đó trình duyệt sẽ hiển thị một trang riêng biệt bao gồm cả thanh cuộn và boder. Để có thể hình dung 1 cách dễ dàng về công dụng của thẻ IFRAME thì bạn xem ví dụ demo ở dưới đây.

Hướng dẫn dùng thẻ IFRAME để nhúng trang web

Để chèn iframe vào trang web bạn cặp thẻ <iframe> với cấu trúc như sau:

<iframe src="link-web"></iframe>

Trong đó

  • <iframe></iframe> là cặp thẻ đóng mở
  • src là thuộc tính bắt buộc để dẫn tới 1 trang web khác

Ví dụ

<iframe src="https://nguyenhung.net"></iframe>

Các thuộc tính cơ bản của thẻ IFRAME trong HTML

  • src: Thuộc tính khai báo đường dẫn tới 1 trang web hoặc 1 file tài liệu nào đó.
  • width: Thuộc tính dùng để khai báo chiều rộng của iframe (đơn vị là px hoặc %)
  • height: Thuộc tính dùng để khai báo chiều cao của iframe (đơn vị là px hoặc %)
  • name: Thuộc tính này dùng để đặt tên cho frame. Nó hay được dùng khi muốn hiển thị 1 liên kết nào đó trong 1 frame có thuộc tính name.
  • frameborder: Thuộc tính dùng để thiết lập đường viền bao quanh frame. Thuộc tính này sẽ có 2 giá trị: 0 – ẩn đường viền, 1 – hiện đường viền. Nếu không khai báo thuộc tính này thì mặc định là đường viền được hiển thị.

Ví dụ về thẻ IFRAME trong HTML

Dưới đây là đoạn code ví dụ về thẻ IFRAME với đầy đủ các thuộc tính cơ bản.

<a href="https://nguyenhung.net/hoc-html" target="the-iframe">Series học HTML</a><br/><br/>
<iframe src="https://nguyenhung.net" width="100%" height="500px" name="the-iframe" frameborder="0"></iframe>

Trong đó có thẻ <a> với thuộc tính target dùng để nhắm đích tới iframe có name là the-iframe.

Lời kết

Như vậy là bạn đã biết dùng thẻ IFRAME trong HTML để nhúng 1 trang web, tài liệu bất kỳ vào trang web của bạn rồi nhé. Cách làm rất đơn giản đúng không nào. Nếu thấy bài viết hay hãy like và share nhé. Nhớ theo dõi chuyên mục học HTML để học thêm nhiều thẻ khác trong HTML nhé. Chúc bạn thành công!

5/5 - (100 bình chọn)