Sửa lỗi tìm kiếm không chính xác trên Theme Flatsome WordPress

Trên thực tế khi sử dụng Ajax search trên theme Flatsome gặp tình trạng hiển thị không chính xác đúng theo keyword bạn tìm kiếm.

Bạn đừng quá lo lắng, hãy sử dụng đoạn mã này và cho vào file function.php của theme sẽ giúp các bạn sửa lỗi tìm kiếm không chính xác trong theme Flatsome

// nang cao chat luong tim kiem tren flatsome
function __search_by_title_only( $search, &$wp_query )
{
global $wpdb;
if(empty($search)) {
return $search; // skip processing - no search term in query
}
$q = $wp_query->query_vars;
$n = !empty($q['exact']) ? '' : '%';
$search =
$searchand = '';
foreach ((array)$q['search_terms'] as $term) {
$term = esc_sql($wpdb->esc_like($term));
$search .= "{$searchand}($wpdb->posts.post_title LIKE '{$n}{$term}{$n}')";
$searchand = ' AND ';
}
if (!empty($search)) {
$search = " AND ({$search}) ";
if (!is_user_logged_in())
$search .= " AND ($wpdb->posts.post_password = '') ";
}
return $search;
}
add_filter('posts_search', '__search_by_title_only', 500, 2);

 

Và kết quả sau khi thêm đoạn mã

Bài viết được sưu tầm bởi mewxu. Hy vọng bài viết giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

5/5 - (101 bình chọn)