Kinh nghiệm nén website đạt 90 điểm tốc độ Google speed PageSpeed Insights

Kinh nghiệm của em là em xài WP Fastest Cache ( bỏ chế độ nén js, css đi sẽ làm chậm phản hồi máy chủ ) và xài Async JavaScript, kích cỡ ảnh nén thủ công ( Flatsome có chế độ chọn ảnh thumbail – rất nhẹ )…đạt 89 điểm rùi…em chưa nén css…nén css tự động sẽ làm phản hồi máy chủ tăng cao lắm…load chậm đi…chắc phải nén css thủ công hết thì đạt trên 90 điểm…à quên chạy cache bật hết cỡ nữa…và bật lazy image cho load ảnh từng phần…

+ WP Fastest Cache

+ Async JavaScript

+  Lazy Load

+ Nén ảnh thumbail nhẹ

Test : https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=vi&url=thaibinhweb.net đạt gần 90 điểm

5/5 - (100 bình chọn)