Hướng dẫn tạo thêm wiget sidebar trong WordPress – chỉ hiện mục cố đinh

Bước 1: Đăng ký sidebar :

Chèn đoạn code sau vào file functions.php trong theme:

register_sidebar(array(
   'name' => 'NTVN content',
   'id' => 'ntvn-content',
   'description' => 'Khu vực sidebar hiển thị dưới mỗi bài viết',
   'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
   'after_widget' => '</aside>',
   'before_title' => '<h1 class="widget-title">',
   'after_title' => '</h1>'
));

 

Vào widget để kiểm tra xem có xuất hiện NTVN content không. Nếu có xuất hiện thì bạn đã làm đúng, còn không thì bạn phải kiểm tra lại những dòng code. Nếu xong, ta sẽ đến bước tiếp theo. À bạn nhớ bỏ 1 widget bất kì vào sidebar để test luôn nha ^^

Bước 2: Hiển thị sidebar vào theme :

Để hiển thị, ta sẽ sử dụng một hàm trong WordPress tên là dynamic_sidebar(). Bạn mở file bất kỳ trong theme ra và chèn đoạn code dưới đây vào:

Ví dụ Flatsome cột trái : Editing flatsome/template-parts/posts/layout-left-sidebar.php

<?php dynamic_sidebar('ntvn-content'); ?>

Bước 3  nếu muốn wiget chỉ hiện ở mục cố định: chỉ hiện ở 1 wiget : …/wp-admin/edit.php?post_type=sidebar

Bước 4 : show ra mục theo ý muốn :

 

Tuỳ chọn mục cần hiển thị :

 

 

5/5 - (100 bình chọn)