Chia sẻ plugin hiển thị thông tin sản phẩm khi hover cho WordPress

Chia sẻ plugin hiển thị thông tin sản phẩm khi hover cho WordPress, thông tin sẽ được hiển thị theo dạng tooltip như hình.

Plugin đã được test ổn định với các theme sử dụng Woocommerce cũng như theme Flatsome!

Download tại đây

https://drive.google.com/file/d/1-q2FOcjkU0L4_BkO71PJFKMOmc9-Q0Z8/view?usp=sharing

Woocommerce Product Hover Show Info ToolTip

5/5 - (100 bình chọn)